NutriVISION Hakkında

Nutrasötik Endüstrisi

nutrihakkinda

NutriVISION sunumları ve sergilemeleri; nutrasötik endüstrisinde araştırma, geliştirme, ürün, proses ve kalite kontrol safhalarının tümü için ileri teknolojileri ve uzmanlık konularını kapsamakta.
Endüstrinin araştırma-geliştirme süreçlerinde ve ürün proseslerinde ileri teknolojiler kullanılıyor. Bu teknolojiler, nutrasötik hammadde ve üretim ekipmanı ile birlikte NutriVISION sunumlarında ilgili ihtisas grupları ile buluşacaklar.

Nutrasötik sistemlerin ve üretim endüstrisinin farklı alanlara yönelen bilgi birikimi, teknikleri ve ürün teknolojisi tümüyle NutriVISION'ın kapsamına giriyor. Bilimsel araştırmalardan laboratuvar ortamlarına, ölçümleme, görüntüleme ve analiz teknolojilerinden endüstriyel proseslere kadar tüm ihtisas alanlarında ürün ve hizmet sunan kuruluşlar NutriVISION salonlarında bu spesifik alanın uzmanları ve kullanıcıları ile buluşacaklar.

NutriVISION sadece bir fuar ve sergi olarak düzenlenmiyor. Yaşam Bilimleri alanında geniş bir hinterlanda yayılan uzman ve profesyonellerin “bilgi ağı” ve meslek platformu olarak fuara odaklanıyor. Sergilenecek ürün ve hizmetlerin, standlarda sunulacak teknolojilerin yanısıra, fuar süresince yürütülecek konferans, toplantı ve teknik sunum ortamları, İlaç ve sağlık endüstrisi uzmanlarını bu bilgi ağı çerçevesinde buluşturuyor. NutriVISION'ın mesleki network ortamı, fuar öncesi ve sonrası periyodlar için de Yaşam Bilimleri sektörüne yayınlar, toplantılar ve iletişim kanalları ile hizmet üretmeye devam ediyor.
 
> NutriVISION'a katılım için yapmanız gerekenler (koşullar, başvuru, kayıt, zamanlamalar...) >>>


 
3WTURK CMS v6.03WTURK CMS v6.0